نخستین گردهمایی مسئولین کمیته فرهنگی هیاتهای بدمینتـون سراسر کشور بمیزبانی هیات بدمینتـون استان مازندران در ساری برگزار شد.

باحضور دکتر سطوتی مدیر کل محترم فرهنگی وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی ایران و دکتر محمدرضا پوریـــــــــــــــــا رئیس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، سرکارخانم دکتر مددی نائب رئیس بانوان، نصرتی دبیر فدراسیون بدمینتون ج. ا. ا و حبیب حسین زادگان مدیر کل ورزش وجوانان استان مازندران، دلیری معاون همگانی، دکتر ییلاقی معاون جوانان وامور فرهنگی اداره کل ورزش وجوانان مازندران و نمایندگان استانهای سراسر کشور اولین گردهمایی مسئولین کمیته فرهنگی هیاتهای بدمینتـون سراسر کشور بمیزبانی هیات بدمینتـون استان مازندران در مجموعه وزرات کشور ساری برگزار شد.