از خزانه تا شالیزار

دستانی که در جوانی پیر شدند

اینجا سقندیکلاست ،روستایی سر سبز در میان دستان رود و جنگل  در پهنه زیبای طببعت که یادآور باغ بهشتی است و مردمانی از جنس کار و تلاش .

دیار شیرمردان و شیر زنانی که برای آبادانی زادگاهشان کمر همت بسته اند  و عشق را در میان گل و سبزه گره زدند تا یادشان باشد آغاز هر بهار شروع همدلی دیگر است.

پدرم ،مادرم ؛  می دانم کمر همت می بندی و با عشق به دشت رنج  پا می گذاری. می روی و قامتت را می شکنی و نمازهایت را در آب می خوانی و با دسته های برنج حرف ها می زنی و دسته های کوچکی که قرار است زمین خالی را سبزه زار کند.

دیده ام که چگونه تا می شوی و با چشمانی تب دار،گل را می شکافی و ساقه های بلند باورت را در زمینی برهنه نشاء می کنی و با دم و بازدم شالیزار،عطر ساقه های برنج می گیری و با آواز پرنده های آسمان درهم می آمیزی.

می دانم که دستانت در جوانی پیر شده اند و قامتت در شالیزار خمیده ؛ اما چشمانت مملو از شادی و نشاط و در انتظار رویش دوباره… بر دستان پینه بسته پدران و مادران روستایم بوسه می زنم .

روستای سقندیکلا با بیش از 180 خانوار در 21 کیلومتری جنوب شهرستان ساری واقع شده است.