نشاء سنتی برنج در شالیزارهای ساری

عکاس(مجتبی قربانی) پایگاه خبری بلاغ مازندران