روستای سیاهدشت سفلی از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری

سیاهدشت سفلی، روستایی است از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری.
این روستا در دهستان فریم قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۶۶نفر (۲۱خانوار) بوده است.