نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران

عکاس(سارا غضنفری) خبرگزاری ایلنا

 

آماده سازی نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران