نشست ادبی با حضور خانم عرفان نظر آهاری نویسنده برجسته کشور و اعضای انجمن ادبی کانون پرورش فکری مازندران در مرکز آمل