139504235839 139504236389 139504235616 139504233554 139504238781 139504233763 139504236135 139504236396 139504234180 139504233196 139504239633 139504231170 139504233696 139504234513 139504239872 139504237300 139504234539 139504235606 139504232154 139504233839 139504237271 139504232685 139504233578 139504235997 139504237464 139504232009 139504237583 139504236367

ربيع فلاح جلودار ایتالیا را یکی از شرکای مهم ایران در اروپا خواند و گفت : در سفر ریاست محترم جمهوری ایران به ایتالیا نقشه راه کوتاه مدت و میان مدت توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تهیه و نهایی شده است.
مقام عالي دولت در استان گفت : استان مازندران با 3 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت از استانهای مهم و تاثیر گذار ایران است
داشتن فرودگاه و بنادر مناسب و 3000 واحد کوچک و متوسط تولیدی و ظرفیت های مهم گردشگری از امتیازات مازندران است و اين استان مي تواند در زمینه تبادل دانشجو و استاد ،هنر،تحقیقات ،ورزش،فرهنگی و آموزشی ،محیط زیست ،بهداشت و سلامت ،تجهیزات پزشکی همکاریهای سازنده و متقابلی با استان ماركه داشته باشد.
وي حضور و مشارکت جدی اتاقهای بازرگانی دو طرف برای توسعه روابط و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی را ضروري دانست و گفت : به دنبال همکاری پایدار با کشور ایتالیا و استان مارکه هستیم.
فلاح اظهار داشت : برای هیئت اقتصادی مارکه چهار گروه تشکیل شده و در زمینه های مختلف بازدیدهایی از ظرفیت های مازندران خواهند داشت و در نهایت با امضاء توافقنامه ای مسائل دو طرف به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وي در پايان تاكيد كرد : مازندران استان بی نظیری برای سرمایه گذاری خارجی است و آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.