نشست اعضای شورای سازمان بسیج رسانه مازندران با مدیر صداو‌سیما مرکز استان

نشست اعضای شورای سازمان بسیج رسانه استان مازندران با هادی ابراهیمی مدیرکل صداو‌سیما مرکز استان در راستای ایجاد بستر هم‌افزایی و ضرورت تعامل و همکاری متقابل برگزار شد.

لازم به ذکر است در پایان این نشست که احکام تعدادی از اعضا شورا توسط عبدالمهدی حق شناس -رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران و هادی ابراهیمی– مدیرکل صداو‌سیما مرکز استان به انها اهدا گردید محسن هدایتی بنیاد آباد- مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان ساری به عنوان مسئول امور نخبگان بسیج رسانه مازندران معرفی شد.