نشست تخصصی داوران جشنواره تئاتر مازندرانو”حمید نیلی”رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور با بازیگران و کارگردانان شرکت کننده  و نشست تخصصی داوران  در سالن سلمان هراتی ارشاد ساری برگزار شد.