نشست عکاسان خبری مازندران با موضوع ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو (ساری 2022) درسالن اجتماعات اداره کل میراث فرهنگی مازندران برگزار شد.

در این نشست تخصصی فرزا-دیرکل و حسنی- معاون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران و مهدوی -مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استاندرای مازندران و  ماهفروزی- دبیر اجرایی رویداد بین المللی ساری 2022  وتعدادی از عکاسان خبری استان حضور داشتند.