نشست خبری استاندار مازندران در ستاد انتخابات استان مازندران برگزار شد

احمد حسین زادگان در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح نتایج ثبت نام داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس در استان، گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در برهه حساس کنونی چشم طمع دشمنان را کور می کند و لازم است همه طرف های دست اندرکار انتخابات از نامزدها گرفته تا مجریان و ناظران این مهم را مد نظر قرار دهند.

وی با تاکید بر این که هیات های اجرایی و نظارت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با چشم پوشی از برخی خطاهای جزئی، زمینه تنوع و تکثر احزاب و گروه های سیاسی را در رقابت های انتخاباتی فراهم کنند، توضیح داد: فراهم کردن امکان حضور احزاب و گروههای سیاسی در رقابت های انتخاباتی به معنای چشم پوشی از قوانین انتخابات نیست و ما به عنوان برگزار کنندگان انتخابات نیز رد صلاحیت داوطلبان را بدون استناد به قانون نخواهیم پذیرفت و از حقوق مردم در این ارتباط دفاع خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اعلام این که اعضای هیات های اجرایی انتخابات از بین مردم و معتمدان هر حوزه انتخابیه تعیین شده و فعالیت دارند، افزود: در واقع چارچوب قانون کنونی، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط مردم برگزار می شود و فرمانداران و استانداران دخالتی در برگزاری این رویداد مهم سیاسی ندارند تا شائبه مهندسی در انتخابات مطرح نشود.

وی توضیح داد: در هر حوزه انتخابیه ای هیات های اجرایی از بین ۳۰ نفر معتمدین مردمی انتخاب شدند و همین افراد هستند که فرایند برگزاری انتخابات را در چارچوب قانون انجام می دهند.
استاندار مازندران با اظهار این که تمامی عوامل اجرایی انتخابات و فرمانداران استان چند دهه تجربه برگزاری انتخابات را در کارنامه دارند و پایبندی به قانون برای آنان ملاک است، گفت: در بسیاری از موارد در انتخابات مختلف مردم افرادی را انتخاب کردند که از لحاظ تفکر و سلیقه سیاسی با برگزار کنندگان و مجریان انتخابات اعم اجرایی و نظارتی همسو نبودند.
وی افزود: کسانی که از هم اکنون دنبال ایجاد شائبه برای انتخابات در هر نقطه ای از استان و کشور هستند، به نظر می رسد تا حد زیادی نمی خواهند به چارچوب قانونی انتخابات و رقابت آزاد تن بدهند، در غیر این صورت آنها هم از روال برگزاری انتخابات و انتخاب مردم آشنا هستند.
استاندار مازندران با شبیه سازی رقابت های انتخاباتی در کشور با مسابقات ورزشی از جمله فوتبال کشورهای توسعه یافته، افزود: کسانی که بازی فوتبال کشورهای توسعه یافته را می بینند به این اعتقاد دارند که آنها کمتر به داوری اعتراض می کنند و این به معنای این نبوده که داور اشتباه نمی کند، بلکه اعتماد به داور در این کشورها بالاست.
حسین زادگان گفت: ما هم باید نسبت به انتخابات در کشور متمدنانه برخورد کنیم و به قاعده بازی تن بدهیم و به داور این تورنمنت سیاسی اعتماد داشته باشیم، چرا که همه آنها با وجود داشتن تفکر و سلیقه خاص، سوابق زیادی در برگزاری انتخابات دارند و هر بار نیز نتایج انتخابات برخلاف رویکرد سیاسی آنها بود و این رویه نشان می دهد که باید به داور اعتماد کنیم.
وی اضافه کرد: البته در هر جای از انتخابات به این نتیجه برسیم که تخلفی از سوی برگزارکنندگان در حال انجام است، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد و چنانچه نیاز به عزل و یا برکناری فرماندار و یا هر نیروی دیگر دست اندرکار برگزاری این رویداد سیاسی باشد، وارد عمل خواهیم شد.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد: هیچگاه از هیچ تخلفات انتخاباتی از سوی هر کسی که باشد چشم پوشی نخواهیم کرد و از آرای مردم به عنوان امانت و حق الناس حفاظت خواهیم کرد و نتیجه آرای انتخابات هر آنچه که باشد متعلق به مردم است و از آن مراقبت می کنیم .
استاندارمازندران افزود : در چنین فرایندی همه ما از جمله داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید به چارچوب قانونی انتخابات را رعایت کنند و برنامه های خود را به مردم ارایه کنند و در پایان نیز رای دهندگان با نگاه خودشان منتخبین را بر می گزینند.
حسین زادگان اظهار داشت: اگر در یک رقابت سالم انتخاباتی به هر دلیلی مردم ما را که دارای عملکرد مثبت و کارایی بودیم، برنگزیدند، باید ابتدا مشکل را در خودمان بررسی کنیم چون ممکن است نتوانسته باشیم عملکرد خودمان را به گونه ای به مردم معرفی کنیم که در پایان به انتخاب ما منجر شود و البته در این فرایند به هر حال احتمال می رود مردم نیز تا حدی در انتخابشان از نگاه ما اشتباه کنند، در هر صورت ما باید به این نتیجه و چارچوب قانونی انتخاب تن بدیم.
استاندار مازندران ایجاد هرگونه شائبه در روند برگزاری انتخابات را ظلم به نظام و مردم دانست و تاکید کرد: وظیفه ما برگزاری انتخابات سالم و قانونی با حفظ بی طرفی است و در این راه هم کوتاه نمی آییم و هر نتیجه ای که در انتخابات به دست آید به مردم تعلق دارد و ما آن را به رای دهندگان واگذار می کنیم.
حسین زادگان در مورد کاهش میزان مشارکت زنان برای نامزدی نمایندگی مجلس در استان هم اظهار داشت: به هر حال درب حوزه های انتخابیه برای ثبت نام افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد باز بود و  هیچ محدودیتی برای حضور بیشتر زنان به عنوان داوطلب انتخابات مجلس در استان و حتی سراسر کشور وجود نداشت.
وی اضافه کرد: با این وجود به هر دلیلی زنان در مازندران نسبت به دوره گذشته آمارشان حدود چهار درصد کاهش داشت و این در حالیست که می توانست این آمار افزایش داشته باشد که این اتفاق رخ نداده است.
در استان مازندران ۴۰۱ داوطلب برای نامزدی نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که کمتر از ۶ درصد آنان زن هستند.
مازندران با ۹ حوزه انتخابیه، ۱۲ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.