به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، حسن اسحاقی مدیرکل شیلات مازندران در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی ، مهمترین دستاوردهای شیلاتی در استان را تشریح کرد، مدیرکل شیلات استان در این نشست ، ضمن تبریک دهه مبارک فجر، فعالیتهای شیلاتی رایکی ازشاخصهای مهم اقتصادی استان از لحاظ ایجاد اشتغال ، درآمد و تامین پروتئین جامعه برشمرد و گفت: جایگاه فعالیتهای شیلاتی استان در بخشهای مختلف آبزیان پرورشی ، دریایی و همچنین صنایع وابسته و صادرات محصولات شیلاتی را مهم دانست و افزود: تلاش مجموعه بهره برداران شیلاتی استان ، تولید آبزیان باکیفیت و سالم جامعه است و علیرغم همه محدودیتهای مالی و اعتباری با توجه به شرایط و مقتضیات خوشبختانه توانستیم گامهای خوبی درجهت تحقق شعار سال که ازسوی مقام معظم رهبری به ” سال جهش تولید ” مزین شد برداریم