نشست خبری “جانبازی” رئیس ستاد خیزش های مردمی آیت الله رئیسی در مازندران

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران