نشست خبری ستاد مشترک انتخاباتی پلاک هشت در ساری

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

نشست خبری ستاد مشترک انتخاباتی پلاک هشت با معرفی اعضای این ستاد و پرسش و پاسخ با خبرنگاران حاضر در مسجد ابوالفضل ساری برگزار شد.