مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور:

۵۲ درصد بیمه شدگان بیمه کارآفرین، بیمه زندگی هستند

بیمه را هزینه ندانیم

مازندران- محمد حیدری گفت: ۵۲ درصد بیمه شدگان شرکت بیمه کارآفرین بیمه زندگی هستند.

به گزارش قدس آنلاین، محمد حیدری مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور در حاشیه افتتاح ساختمان بیمه کارآفرین مازندران، در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی، با اشاره به اینکه ۵۲ درصد بیمه شدگان بیمه کارآفرین، بیمه زندگی هستند، اظهار کرد:۷۰۰ هزار نفر در کشور بیمه زندگی از بیمه کارآفرین خریداری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد بیمه شدگان، بیمه اموال هستند، اضافه کرد: بیمه های زندگی بلندمدت بوده و جنبه پس انداز و حمایتی داشته و نگاه به آینده دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور با اشاره به اینکه بیمه های زندگی، آینده را از نگرانی و تهدید دور می کند، تاکید کرد: ضریب نفوذ بیمه زندگی در دنیا ۳ و شش دهم است درحالیکه این رقم در کشورمان تنها ۳ دهم درصد است.

حیدری با اعلام اینکه هدف بیمه کارآفرین نزدیک شدن به میانگین جهانی در بیمه زندگی است، خاطرنشان کرد: عموم مردم، بیمه کارآفرین را بیمه زندگی می شناسند.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۶ و در کشورمان ۲/۳ است، گفت: میزان بیمه اموال در کشورمان نزدیک به میانگین دنیاست.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور میزان خسارت پرداختی در سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در همین مدت ۲۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود مشارکت پرداخت شد.

حیدری اضافه کرد: میزان عملکرد استان مازندران در سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۷ و نیم میلیارد تومان مربوط به بیمه زندگی است.

وی در پاسخ به سوال قدس آنلاین در ارتباط با تضمین بیمه ها در بازپرداخت بیمه های زندگی توضیح داد: تاکنون هیچ شرکتی در بیمه های زندگی ورشکست نشده است و در این راستا ناظران بیمه مرکزی بصورت فصلی و سالیانه بر اندوخته های بیمه های زندگی نظارت دارند.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور با تاکید بر اینکه بیمه را هیچگاه هزینه ندانیم، افزود: تلاش می کنیم اصول حرفه ای در بیمه های زندگی را رعایت کنیم و در بخش سرمایه گذاری نیز فیلترهای نظارتی حساس بوده و با قواعدی که وجود دارد، اینگونه بیمه ها ایمن هستند.

حیدری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان، عدم اقبال جامعه از بیمه های زندگی را اولویت مردم در بیمه های اموال دانست و کم کاری بیمه ها، لوکس بودن اینگونه بیمه ها، عدم آینده نگری و غلو در فروش بیمه را از دیگر علل استقبال مردم دانست.