نشست خبری دکتر آرام مدیرکل بهزیستی مازندران بمناسبت روز جهانی معلولین در ساری برگزار شد

سعید آرام  در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود: بر اساس قانون جامع حمایت از معلولین که امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تمامی شهرداری ها موظف به مناسب سازی مکان های عمومی شهری هستند تا افراد معلول هم همانند افراد عادی از خدمات عمومی بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا وی گفت: متاسفانه نه تنها چیدمان هیچ یک از مناطق شهری استان برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است، بلکه سامانه ها و ایستگاههای حمل و نقل عمومی استان نیز از هیچ استانداردی برای بهره مندی معلولین برخوردار نیست.
بر اساس ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولن همچون افراد عادی فراهم گردد.
برابر این قانون شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولن را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند و سازمان بهزیستی هم مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاهها نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیا اینکه در گذشته نیز شهرداری ها موظف به مناسب سازی شهری برای معلولین بودند که ضمانت اجرا نداشت، گفت: اما در قانون جدید شهرداری متخلف در مناسب سازی شهری برای معلولین مجرم شناخته می شوند و بهزیستی موظف به پیگرد قضایی است.
آرام همچنین به دستگاههای اجرایی و خدماتی نیز هشدار داد و افزود: بر اساس قانون جدید حمایت از معلولین تمام دستگاههای اجرایی، بانک ها ، شرکت های وابسطه دولتی و نهاد های دیگر موظف به استاندارد سازی محیط برای معلولین هستند تا آنها نیز همانند افراد عادی از خدمات این نهادها بهره مند شوند.
وی ادامه داد: دیگر وقت آن رسیده که جامعه و دیگر دستگاهها فرصت های برابر و وظیفه خود نسبت به معلولین را انجام دهند و به معلولان همچون افراد عادی نگاه شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار نفر معلول در استان مازندران از بهزیستی استان خدمات می گیرند.
** فرار آموزش و پرورش از اجرای قانون سه درصدی
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین گفت که در طرح بهره مندی سه درصدی فرصت های شغلی دولتی برای معلولین که همه دستگاه موظف به اجرای آن هستند، فقط آموزش و پرورش اجرا نمی کند.
آرام با بیان اینکه آموزش و پرورش تعریف متفاوت و غیر قابل قبول از معلولیت و اشتغال آن دارد، افزود: باقی دستگاههای اجرایی استان این قانون را رعایت کرده اند.
وی همچنین به عدم جذب معلولین برای چندین سال متوالی اشاره کرد و گفت: این موضوع به آزمون استخدامی باز می گردد که چندین سال برگزار نمی شود.
مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه در این مدت دولت جذب استخدامی نداشته است، اطمینان داد که در صورت برگزاری آزمون استخدامی سهمیه ملولین حتما لحاظ خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون ۴۵ هزار معلول در مازندران زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.