نشست خبری رضا نوروزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران برگزار شد.

به گزارش  ایرنا ، رضا نوروزی در جمع خبرنگاران در ساری افزود که برای طرح های اشتغالزایی کمیته امداد مازندران امسال ۲۰۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی اعتبار سال گذشته این بخش را ۱۷۹ میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد : هدف گذاری اشتغال برای سال ۹۸ حدود چهار هزار نفر بود که توانستیم حدود ۵۰ درصد بیشتر از هدف پیش برویم و برای ۶ هزار و ۲۵۳ نفر شغل ایجاد کنیم که سه هزار و ۹۰۵ نفر مرد و ۲ هزار و ۳۴۸ نفر زنان سرپرست خانوار و یا دختران تحت پوشش آنان بودند.

وی گفت : هدف گذاری اشتغال کمیته امداد صرفا برای ایجاد مسئولیت است و در واقعیت به دلیل پوشش اقشار مختلف و خارج از پوشش کمیته امداد ، آمارها اشتغال سالانه همواره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بیش از هدف گذاری خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران پایدار سازی و تداوم مشاغل را مهم ترین مسئولیت این نهاد پس از ایجاد اشتغال برشمرد و گفت : متاسفانه در شرایط کرونایی مشکلاتی در حوزه فروش مددجویان شاغل ایجاد شد که رفع آن آموزش کسب و کار در فضای مجازی را فعال کردیم و تصمیم داریم با عادی شدن شرایط کرونایی نیز از این بستر استفاده شود.

وی یکی از ویژگی های اشتغال های ایجاد شده از سوی کمیته امداد را پایداری آنها دانست و گفت که تنها در کمتر از پنج درصد موارد طرح های اشتغالی این نهاد با شکست مواجه می شود.

نوروزی خودکفاء شدن مددجویان را یکی از پیامدهای ایجاد اشتغال برای آنان برشمرد و توضیح داد : کمیته امداد تا زمان رسیدن این شاغلان به درآمد ثابت از آنان حمایت می کند چنان که سال گذشته از بیش از ۶ هزار فرصت شغلی که ایجاد شد ، تنها مستمری ۵۰۰ نفر را قطع کردیم.

وی افزود : مشاغل مددجویان کمیته امداد جزو اشتغال خرد و آسیب پذیر است و به همین دلیل تا چهار سال پرداخت مستمری تداوم خواهد داشت.

کمیته امداد امام خمینی مازندران ۷۶ هزار خانوار را با ۱۳۰ هزار نفر جمعیت زیر پوشش دارد.