بانک‌ توسعه تعاون مازندران ۷۵ میلیاردتومان وام اشتغال روستایی پرداخت کرد

 ایرنا – مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون مازندران گفت که این بانک در راستای اشتغال روستایی ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ازران قیمت به روستاییان پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، رئوف احمدی در گفت و گو با خبرنگاران افزود : در چهار مرحله تسهیلاتی اشتغال روستایی حدود ۷۴۲ طرح در روستاهای مازندران مشمول دریافت وام شدند.

وی گفت که با این تهسیلات در مجموع برای یک هزار روستایی در مازندران ایجاد اشتغال شده است.

به گفته وی حدود ۸۸ درصد از تسهیلات اشتغال روستایی مازندران سهم این بانک  محقق شد.

احمدی اظهار داشت : در سال جاری نیز حدود ۳۶۲ میلیارد ریال برای اشتغال روستایی مازندران ابلاغ شد.

وی اولویت پرداخت این تسهیلات را طرح های نیمه تمام اشتغال روستایی اعلام کرد.

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون مازندران گفت : در مجموع حدود چهاردرصد از تسهیلات اشتغالزایی کشور برای اشتغال روستایی مازندران اختصاص یافت.

وی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی را ثبت نام در سامانه کارا و تایید طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانی اعلام کرد.

در سطح کشور از محل صندوق توسعه ملی حدود ۴۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای اشتغال روستایی اختصاص یافت که ۵۰ درصد از تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و بقیه آورده بانک تامین می شود.