مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران از پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی در استان خبر داد.

به گزارش مهر، محمد خورشیدی در نشست با خبرنگاران با اشاره به وجود پنج بیمارستان ملکی، ۱۴ مرکز درمانی در شهرهای استان، ۳۸ بیمارستان خصوصی و دولتی طرف قرارداد افزود: سال قبل بیش از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مراجعه کننده در بیمارستان‌های استان داشتیم که ۱۰ درصد آن مربوط به درمان مستقیم است.

وی با اظهار اینکه ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی مربوط به تأمین اجتماعی است افزود: ۹۰ درصد نسخه‌ها در درمانگاه‌ها پیچیده می‌شود.

وی با اشاره به هشت بیمارستان خصوصی طرف قرارداد گفت: برای عقد قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی آمادگی داریم و در حال حاضر یک بیمارستان قرارداد با این مدیریت درمان ندارد.

خورشیدی با اظهار اینکه بدهی ما به هفت بیمارستان طرف قرارداد بیش از یک بیمارستانی است که قرارداد ندارند گفت: سعی کردیم مردم در این بیمارستان فاقد قرارداد پشت خط انتظار نباشند.

وی افزود: در بخش درمان تاکنون دو هزار نسخه الکترونیک صادر شده و این طرح ظرف ماه‌های آینده فراگیر می‌شود و سیستم دفترچه حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۹ هزار بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش داشتیم گفت: بیشتر این بستری‌ها منجر به انجام عمل جراحی شده است.

خورشیدی با اظهار اینکه مجوز سی تی آنژیو برای بیمارستان ولیعصر گرفته شد گفت: به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی نتوانستیم این دستگاه را وارد کنیم و تنها نقیصه درمانی به شمار می‌رود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه ۱۶۸ میلیارد تومان بابت هشت ماه از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل پرداخت شده است گفت: ۴۵ میلیارد تومان به بیمارستان‌های خصوصی پرداخت کرده‌ایم.

وی افزود: مطالبات پزشکان و مطب داران تا تیرماه، داروخانه‌ها تا بهمن سال قبل، آزمایشگاه‌ها تا شهریور سال قبل پرداخت شده و مابقی را بدهکار هستیم.

خورشیدی گفت: ۱۳۵ میلیارد ریال طی دو سال گذشته برای هتلینگ بیمارستان‌ها هزینه کرده‌ایم