هیات ورزش های همگانی استان مازندران مقام نخست و ممتاز عملکرد سال 97 کشور با 930 امتیاز را کسب نمود.

نشست سالانه هیات ورزش های همگانی استان مازندران با حضور رئیس و نواب رئیس و دبیرهیاتهای ورزشهای همگانی سراسر استان و روسای کمیته های ورزشی استان مازندران در ساری برگزار شد.

لازم به ذکر است در این نشست که به مناسبت کسب مقام ممتاز هیات همگانی استان مازندران در ارزیابی های عملکرد سال 97 توسط فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شده بود کاپ اخلاق مسابقات چوگوی کشور از طرف رئیس این کمیته به سید رمضان شجاعی رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران اهدا شد .