نشست ستاد سیل اتاق اصناف مازندران جهت هماهنگی و یاری به آسیب دیده گان در اتآق اصناف مرکز استان ساری برگزار شد