n2846037-4246366 n2846037-4246368 n2846037-4246369 n2846037-4246370 n2846037-4246371 n2846037-4246376 n2846037-4246375 n2846037-4246374 n2846037-4246373 n2846037-4246372 n2846037-4246377 n2846037-4246378

 

نشست خبری کورش خلعتبری لیماکی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، با حضور مسؤولان این اداره کل و در حدود 30 خبرنگار،  در اتاق جلسات اداره کل منابع طبیعی در آستانه هفته منابع طبیعی و روز درخت‌کاری برگزار شد.