جلسه هم اندیشی حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی مازندران در ساری برگزار شد.

جلسه هم اندیشی انجمن حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی استان مازندران (حسام) با حضور حسین زادگان- استاندارمازندران در مجتمع تجاری تفریحی دنیای آرزو ساری برگزار شد.

استاندار مازندران در نشست با اعضای هیات مدیره حمایت از سرمایه گذاران استان در ساری گفت: علی رغم اینکه ما همه لوازم توسعه را در کشور داریم اما به دلیل حضور نمایشی و کاریکاتوری بعضی از این لوازم و بروکراسی زائد و حتی فاسد، از توسعه یافتگی فاصله داریم
مجید حسین زادگان با بیان اینکه ما هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی را درک نکردیم، افزود: تنها به برگزاری جلسات و همایش های متعدد بسنده کردیم و از کند و کاو صحیح دور شدیم و اقتصاد مقاومتی که درون زا، برون نگر، متکی به خود و حمایت از کار آفرین است، را از یاد بردیم
وی با تاکید بر همراهی و  مشارکت تخصصی سازمان های مردم نهاد با بخش دولتی گفت: آسیب شناسی موانع اقتصاد و کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و راههای برون رفت از آنها با چنین همکاری قطعا میسر است
استاندار مازندران با قدردانی از کارآفرینان دغدغه مند استان گفت: با همیاری بخش خصوصی و دولتی و دسته بندی مشکلات و موانع، در راه غلبه بر آنها موفق خواهیم شد