نشست اعضای کمیته کراسفیت هیات ورزش های همگانی استان مازندران با حضور روهام ابوطالبی قائم مقام و دبیر هیئت در مجتمع ورزشی شهید منتظری ساری برگزار شد.