نقاهتگاه ويژه بيماران كرونایی سردار شهيد سپهبد سليمانی در كنار بيمارستان امام رضا (ع) شهرستان چالوس به همت بهداری نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 150 تخت و پنج تخت بيمارستانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت . اين نقاهتگاه دارای تجهيزات پزشكی شامل ساكشن،اكو قلب و … است .