تصاویری از برگزاری مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه فریدونکنار را به مناسبت پنجم مرداد ماه که سالروز تاسیس نمازجمعه است را در این بخش ببینید.
 تصاویر از نمازجمعه سال‌های مختلف انتخاب شده است که در آن، برگزاری نخستین نمازجمعه فریدونکنار که در زمین ورزشی درخشان برپا شده بود قرار دارد.