نمایشگاه خط نقاشی “محمد رزاقی” با عنوان “بهار در بهار” در نگارخانه “هفت آینه” ساری برگزار شد.