نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهرستان جویبار برگزار شد.