نمایشگاه تابستانی صنایع دستی ، سوغات و حمایت از محصولات ایرانی در جزیره پارک ملل در ساری درحال برگزاری است.