نمایشگاه ویدئو آرت علی اتحاد با عنوان “تو اینجا بودی” در گالری هفت آینه ساری افتتاح شد.

 این نمایشگاه تا ۲۵ خرداد از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برای بازدید عموم دایر می باشد