💢“قاب های همدلی“

🔻نمایشگاه گروهی عکس با موضوع سیل۹۸(تصاویری از مناطق سیل زده)

🔻کیوریتور: ابراهیم عرب بیگی

🔻با همکاری گالری هامون ساری

🔻گشایش: جمعه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸

🔻ادامه نمایشگاه تا ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸/ ساعات بازدید: ۱۶ الی ۲۲

🔻فروش آثار نمایشگاه به نفع هموطنان سیل زده