نمایش خیابانی-مفهومی « ما همه سلیمانی هستیم» با حضور بیش از پنجاه هنرمند و هنرور با همکاری حوزه هنری و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران در میدان شهدای ساری برگزار شد.