« شب و مه» در چهارشنبه های سینمای مستند

خانه سینمای مستند مازندران نمایش هفتگی فیلم خود را با اثری از «آلن رنه» ادامه داد.

به گزارش روابط عمومی خانه سینمای مستند مازندران چهارشنبه های مستند این مرکز با نمایش و بررسی فیلم «شب ومه» اثر «آلن رنه» بر پا شد.

گفتنی است حاضرین پس از نمایش فیلم این کارگردان فرانسوی  به بررسی ساختاری آن پرداختند و در مورد مولفه هایی همچون کارگردانی کار، لحن شاعرانه، مفاهیم انسانی مستتر در اثر، فرارَوی فیلم از یک موضوع به گستره انسان شناختی با کمک ابزار  و تکنیک سینمایی، بهره برداری متناسب کارگردان از دستمایه های آرشیوی، موسیقی، تدوین و … به گفتگو نشستند.

«شب ومه» اثر «آلن رنه» کارگردان فرانسوی مستندی است کوتاه که در سال 1955 منتشر شده و به نمایش متفاوتی از اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی می پردازد و از سطح رخدادهای معمول و حوادث روزمره آن، به انسان و شرایط حاکم بر زندگی او نگاهی ( هشدار گونه)می اندازد.

شایان ذکر است که «چهارشنبه های مستند» خانه سینمای مستند مازندران ساعت  17چهارشنبه  هر هفته، با همکاری واحد هنرهای تصویری حوزه هنری و معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حوزه هنری مازندران برگزار می شود.