نقش نهان زندگی در آثار «مکرمه قنبری»

چهارشنبه های مستند با نمایش و بررسی فیلم مستند «مکرمه، خاطرات و رؤیاها» ساخته ی «ابراهیم مختاری» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه سینمای مستند مازندران نشست هفتگی نمایش و بررسی فیلم مستند این خانه با نمایش فیلم «مکرمه،رؤیاها و خاطرات» اثر ابراهیم مختاری برپا شد.
«مکرمه،رؤیاها و خاطرات» مستندی 52 دقیقه ای است که به شیوه مشاهده گر، پس از مواجهه کارگردان با شخصیت اصلی فیلم، ما را با دنیای مکرمه قنبری، این نقاش خود آموخته مواجه می کند و پرده از گوشه هایی از دلدادگی و سرخوردگی های وی بر میدارد.

گفتنی است در این برنامه که با استقبال هنرمندان علاقمند مواجه شد، روایت فیلم و نحوه پرداختن به شخصیت هنرمند آن مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از دیگر نکات پرداخته شده در این نشست نمایش خصوصیات رفتاری، فکری و رویدادهای گذشته زندگی مکرمه قنبری از طریق نمایش نقاشی های وی به شکل هم آمیخته با صدا بوده است.چنانکه حضار میزان موفقیت کارگردان در معرفی کامل و تمام نمای ابعاد درونی شخصیت فیلمش را مورد ارزیابی قرار دادند.
در ادامه این محفل از سه تن از حضار به خاطر حضور مستمر و مشارکت فعال در نشست های هفتگی نمایش و بررسی فیلم خانه سینمای مستند مازندران قدردانی شد.