مراسم بزرگداشت برترین های بسیج و سپاه با عنوان نهمین جشنواره مالک اشتر سپاه کربلای مازندران در سالن الغدیر برگزار شد.