نوروزخوانی به یاد بزرگان هنر مازندران

سنت بومی نوروزخوانی در مازندران امسال به یاد تعدادی از هنرمندان و فرهیختگان فقید استان با حضور در منازل و بر سر مزارشان اجرا شد تا ادای احترامی به این هنرمندن پیشکسوت باشد. این مراسم را گروه آیینی زندگی مازندران به سرپرستی علی حسن‌نژاد اجرا کرد.