هجوم آفات به جنگل‌های گلوگاه

عکاس ( فرسید سگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

آفات که از تیرماه امسال مهمان ناخوانده جنگل‌های شرق مازندران است تاکنون چند هکتار از  جنگل را درگیر کرده است.

تصاویر زیر مربوط به جنگل های بخش کلباد شهرستان گلوگاه از جمله لمراسک و تیرتاش می‌باشد.