مراسم هفتمین روز تدفین شهید مدافع امنیت ” آقا مصطفی نوروزی” با مداحی، روایت فرازهایی از زندگانی و قرائت وصیت نامه شهید در گلزار شهدای ساری برگزار شد.