همايش ائمه جمعه مازندران با حضور نماينده ولي فقيه و استاندار مازندران در بابلسر