رضا زاده، در همايش توجيهي فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان، اعلام كرد:

شركت 1700 نفر در آزمون جامع انتخابات در سراسر كشور

 مدير كل سياسي وزارت كشور، در اين همايش افزود: تا كنون 33 انتخابات در كشور برگزار شده و برگزاركنندگان و مجريان انتخابات اشراف بر قوانين اين بخش دارند، ليكن اين دوره ها و آزمون ها بر تسلط بيشتر مجريان بر برگزاري انتخابات كمك مي كند تا افتخاري ديگر در اين راستا بدست آيد.

 به گزارش روابط عمومي استانداري، محمد امين رضا زاده، مدير كل سياسي وزارت كشور در همايش توجيهي فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان با اشاره به اين كه مقام معظم رهبري، چهار اصل امنيت، سلامت، رقابت و مشاركت حداكثري را بعنوان تكليف براي مجريان انتخابات تعيين و تاكيد فرموده اند، گفت: در انتخابات گذشته امنيت بر اساس شاخص ها در بالاترين سطح قرار داشت و در بحث سلامت و تاييد حوزه هاي انتخابيه كشور، كمترين شكايات و ابطال انتخابات در مقايسه با انتخابات هاي گذشته را شاهد بوديم.

رضا زاده با بيان اين همه انتخابات هاي صورت گرفته در نظام مقدس جمهوري اسلامي از استانداردهاي لازم در منطقه و دنيا برخوردار بوده افزود: يك دوره همه اعضاي ستادهاي انتخاباتي كشور، فرمانداران و بخشداران در سمينارهاي سراسري و كلاس هاي توجيهي انتخابات شركت كردند و امروز در سراسر كشور حدود 1700 نفر در آزمون جامع انتخابات شركت مي كنند و اين امتحان از همه برگزار كنندگان انتخابات در كشور گرفته مي شود.

مدير كل سياسي وزارت كشور، ابراز داشت: تا كنون 33 انتخابات در كشور برگزار شده و برگزاركنندگان و مجريان انتخابات اشراف بر قوانين اين بخش دارند، ليكن اين دوره ها و آزمون بر تسلط بيشتر عزيزان بر برگزاري انتخابات كمك مي كند تا افتخاري ديگر در اين راستا بدست آيد.

رضا زاده با اشاره به اين كه سياست دولت اين است كه كشور در آرامش قرار داشته باشد و دولت در فضاي آرام بهتر وظايفش را انجام مي دهد و كارگزاران هم در فضاي بدور از جنجال هاي سياسي و جناحي بهتر عمل مي نمايند، خاطر نشان ساخت: ليكن جامعه به نشاط سياسي نياز دارد و در آستانه انتخابات يك فضاي پر نشاط و شاداب توام با رقابت را بايد شاهد باشيم.

مدير كل سياسي وزارت كشور، گفت: پيش بيني مي كنيم در انتخابات سال 96 مشاركتي بالا را شاهد باشيم، چرا كه مشاركت بالا موجب تقويت قدرت نرم نظام  سياسي و امنيت كشور مي شود و مردم هم قطعا در اين انتخابات افتخاري ديگر در راستاي افزايش ضريب اقتدار نظام مي آفرينند.