همايش بزرگ روز معمار با حضور استاندار مازندران در بابلسر برگزار شد.

ربیع فلاح در همایش ملی معماری که در بابلسر افزود : استان مازندران پیشینه بسیار درخشانی در سبک معماری بومی دارد و آثاری که امروز در این استان مورد تحسین همگان قرار می گیرد باید در ساخت و سازهای فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد : تردیدی نداشته باشید که آیندگان از سبک معماری فعلی ما لذت نخواهند برد ، بنا بر این باید به گونه ای عمل کنیم که بناهای ساخته شده در دوره ما نیز همانند گذشتگان خیره کننده باشد.
فلاح گفت : بی قاعدگی در ساخت و سازها نه تنها زمینه توسعه و پیشرفت شهری را فراهم نمی کند بلکه زیبایی و چشم انداز شهر و روستاهای ما را از بین می برد.
وی افزود : متاسفانه در گذشته به علت سهل انگاری های صورت گرفته ساخت و سازهای غیر مجاز بسیاری انجام شد و تغییر کاربری گسترش یافته بود ، ولی دولت تدبیر و امید توانست امروز جلوی این گونه کارهای مخرب را بگیرد.
استاندار مازندران همچنین گفت : انتخابات پیش رو برای کشور ما بسیار سرنوشت ساز است و بنده به عنوان نماینده عالی دولت موظفم براساس قانون یک انتخابات سالم و پرشوررا برگزار کنم.
وی افزود : از همه مردم انتظار می رود که با حضور حداکثری و با انتخاب آگاهانه کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت یاری کند.