جشن اوتیسم در سالن سلمان هراتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامیمازندران برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر سعید نجاریان ساروی و دکتر جمال باقری نسامی و محمد حسن محمدی کیادهی اعضای شورای شهر ساری و خانواده های فرزندان اوتیسم برگزار شد .

اوتیسم Autism نوعی اختلال رشدی است كه با رفتارهای ارتباطی ، كلامی غیر طبیعی مشخص می شود . علائم این اختلال در سال های اول عمر بروز می كندو علت اصلی آن ناشناخته است. این اختلال در پسران شایع تر از دختران است. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد.