به گزارش آوای خزر، همایش عالمان واقف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران در ساری برگزار شد.

مازندران دارای 724 واقف در کسوت روحانی است که هم به ترویج فرهنگ وقف می پردازند و هم در عمل، از واقفان و طلایه داران وقف در استان هستند.