همایش بزرگ آکادمی یوگای مازندران با حضور سید رمضان شجاعی -رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران و  روهام ابوطالبی- موسس آکادمی یوگای مازندران به مناسبت روز جهانی یوگا در پارک ملل ساری برگزار شد.