در آخرین روز تبلیغات رسمی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی،همایش بزرگ حامیان دکتر علی اصغر یوسف نژاد با عنوان “بهارستان شادی” باحضور حامد کاویانپور- بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس و هنرنمایی حمید عسگری خوانند مطرح پاپ کشور و همچنین سخنرانی پرشور کاندیدای ملیدکتریوسف نژاد در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد.