جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری باحضور خیرین و مسئولین شهری و استانی در سالن هاشمی نسب شهرستان ساری برگزار گردید.