همایش تجلیل از روابط عمومی های دستگاههای احرایی شهرستان آمل با حضور مهدوی مدیرکل روابط عمومی و امور بین اللمل استانداری مازندران ،نائیج نژاد معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه برگزار شد