همایش تجلیل از منادیان صلح و سازش در دادگستری مازندران

همایشی بمنظور قدردانی از زحمات و تلاش نقش آفرینان صلح و سازش (اعضای خدوم شعب صلحی شوراهای حل اختلاف استان ویژه امور زندانیان مستقر در زندان) که در پرونده های قصاص نفس (کسب رضایت از اولیاء دم مقتول) نقش مهمی را ایفا نمودند، با عنوان منادیان صلح و سازش با حضور ریاست دادگستری کل استان در ساری برگزار شد.