مراسم تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه کشوری و استانی واحدهای بهداشتی درمانی استان مازندران ، عشق به انسانیت را لازمه شغل پرستاری دانست.

دکتر سید عباس موسوی افزود: پرستاران عاشق حفظ  سلامتی افراد هستند و با فداکاری فراوان همه تلاش خود را برای تامین آن انجام می دهند. دکتر موسوی با اشاره به حوزه تخصصی و حرفه ای پرستاری، ادامه داد: برخی با دیدگاه ابتدایی به حرفه پرستاری نگاه می کنند که این مسئله آسیب زننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه با افزایش پیچیدگی حوزه سلامت، پرستاری نیز تخصصی تر می شود، گفت: شغل پرستاری فقط مراقبت های عاطفی نیست بلکه نیازمند توانمندی و مهارت هاي تخصصي مي باشد. وی افزود: خوشحالم که در تیم سلامت افراد توانمندی در حوزه پرستاری داریم که کار آن ها سبب ارتقا سلامتی وبه نتیجه رسیدن بسیاری از درمان ها می شود و اگر زحمات شبانه روزی آن ها نباشد به جایی نمی رسیم.

 دکتر حامد روحانی زاده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه با بیان اینکه ۵ هزارو ۴۰۰ پرستار در بیمارستانها و اورژانس ها و مراکز درمانی و بهداشتی در سطح استان فعالیت می کنند، گفت: ۱۳۰۰ دانشجو در مقاطع ورشته های مختلف پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحصیل می کنند وی با عنوان این که پرستاران و پزشکان دو بال اصلی هر سیستم درمانی هستند با تاکید بر اینکه پرستاری باید از مهارت عمومی به علوم تخصصی ارتقا داده شود، افزود: پرستاران در کنار مدارک دانشگاهی باید ارتقای آموزشی را داشته باشند زیرا بیماران ما انتظار دارند که خدمات پرستاری مطلبوب را دريافت کنند.

دکتر روحانی زاده با بیان اینکه اشتباه در ارائه خدمات می تواند صدمات زیادی را وارد کند، ادامه داد:  اشتباهات پزشکی و پرستاری بسیار اندک است ولی با ارتقای خدمات و آموزش های لازم امیدواریم شاهد کاهش این حوادث باشیم.

آزادیان، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت هوم کر در استان اظهار کرد : ۲۰ هوم کر در استان مازندران استان مجوز اخذ کردند و در مراکز مراقبت بیماران را در منزل انجام می دهند. آزادیان ادامه داد: برای مراقبت از بسیاری از بیماران مجبوریم تخت های بیمارستانی را اشغال کنیم که با افزایش این مراکز خدمات مشاوره ای و درمانی در خارج از بیمارستان ها انجام می شود.

گفتنی است در این مراسم از پرستاران نمونه کشوری و استانی تقدیر شد.