نخستین همایش تخصصی مشارکت اجتماعی و توسعه گردشگری روستای در روستای کدیر بخش کجور نوشهر با حضور کارشناسان و اعضای هیات های علمی دانشگاهی کشور برگزار شد.